YAYINLARI

Op.Dr.Nurten Yavuz Yayınları

 • null

  ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

   

  1-Long-term changes in nipple-areolarcomplexpositionandinferiorpolelength in superomedialpedicleinverted ‘t’ scarreductionmammaplasty.

  Altuntaş ZK, Kamburoğlu HO, Yavuz N, Dadacı M, İnce B.AestheticPlastSurg. 2015 Jun;39(3):325-30.

 • 2-Squamous cellcarcinoma of thelowerlip: exactlocationmatch in siblings.

  Tuncali D, Yavuz N, Terzioglu A, Aslan G.DermatolSurg. 2005 Dec;31(12):1732-3.

 • 3-The rate of upper-extremitydeep-structureinjuriesthroughsmallpenetratinglacerations.

  Tuncali D, Yavuz N, Terzioglu A, Aslan G.AnnPlastSurg. 2005 Aug;55(2):146-8.

 • 4-Effect of full-thickness skin graftinitialdimension on secondarywoundcontraction: experimentalstudy in rats.

  Tuncali D, Yavuz N, Cigsar B, Gokrem S, Aslan G.DermatolSurg. 2005 May;31(5):542-5.

 • 5-Good old Z-plastyforcorrection of fingerangulations.

  Tuncali D, Yavuz N, Terzioglu A, Aslan G.PlastReconstrSurg. 2005 Jun;115(7):2163-4. No abstractavailable.

 • 6-The “duck” modification of thetensorfascia lata flap.

  Aslan G, Tuncali D, Bingul F, Ates L, Yavuz N. AnnPlastSurg. 2005 Jun;54(6):637-9.

 • 7-The medicaluse of a nonmedicalproduct: melted tar.

  Terzioglu A, Sarifakioglu N, Yavuz N, Aslan G.J BurnCareRehabil. 2004 Nov-Dec;25(6):506-9

 • 8-An easyandefficienttechniquetobundlehair in scalpsurgery.

  Tuncali D, Yavuz N, Cigsar B, Aslan G.PlastReconstrSurg. 2004 Oct;114(5):1358-9.

 • 9-An unusualcomplicationfollowingfree-tissue transfer: pulse rate perception.

  Tuncali D, Yavuz N, Aslan G.PlastReconstrSurg. 2004;114(4):1010.

 • 10-Total ulnarnervetransectionfollowingelbowdislocation.

  Tuncali D, Yavuz N, Aslan G.InjuryExtra. 2005; 36(8):319-320

 • 11-Single staged z-plastysupported , wedgeexcisionmodificationfortreatment of auricularlesionsunderloacalanesthesia: a technicalnote.

  Tuncali D, Yavuz N, Aslan G.Int  J Oral maxilofacSurg 2005;34(7): 800-802.

 • 12-An overview of keratinocytecarcinomaandprospectivestudy on theaccuracy of thesurgen’sdiagnosis of keratinocytecarcinoma.

  Başer NT, Yavuz N, Terzioglu A, Aslan G.Tr J MedSci. 2005; 35:247-52

 • null

  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

   

  1-Dudak ve damak yarığı bulunan olgularda postoperatif beslenme şeması.

  Tuncali D,YÜKSE-Barutçu A, Yavuz N, Terzioglu A, Aslan G. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi.2004; 12(2):110-14

 • 2-Kliniğimiz onikokriptoz olguları ve cerrahi tedavi sonuçları.

  Tuncali D, Yavuz N,IşıkV,Terzioglu A, Aslan G. Demet Sağlık Dergisi. 2005;3(3);27-32

 • 3-Median artere bağlı gelişen karpal tünel sendromu.

  Başer NT, Yavuz N, Balcı Akbuğa Ü, Aslan G.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi.2005;13(2):147-48

 • 4-Nasal valvcerrahisi:tanı ve tedavi prensipleri.

  Tuncali D, Yavuz N, Terzioglu A, Aslan G.Türkiye Klinikleri J MedSci. 2006; 26(2): 189-197

 • 5-Türk Toplumundaki Estetik Meme Algısı.

  Haldun Kamburoğlu, Zeynep Altundaş, Nurten Yavuz, Özgen Kıvanç, Mehmet Dadacı, Kurşat Evrenos, Nebil selimoğlu, Ozan Bitik, hakan Uzun, Mert Çalış

  Türk Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Dergisi.2015;23(3):102-

 • 6-Böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği hastada görülen aşırı punktat palmoplantar keratoderma tip 1 lezyonları.

  Yavuz C,Yavuz N.

  Turk J Dermatol 2019;13:20-22. Doi:10.4274/tdd.galenos.2016.3085.